Algemene voorwaarden groepsreizen

download pdfAlgemene voorwaarden groepsreizen

Garantiefonds
Tejeda Travel is aangesloten bij het GGTO garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators.
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.

1. Aanvaarding van het aanbod
De overeenkomst tussen Tejeda Travel en de reiziger komt tot stand door aanvaarding van het vrijblijvende aanbod dat Tejeda Travel rechtstreeks aan de reiziger doet. Na aanvaarding van dit aanbod door de reiziger ontvangt de reiziger hiervan een bevestiging (via e-mail). Kennelijke fouten in het aanbod binden Tejeda Travel niet.

2. Betaling
2.1 Binnen enkele dagen na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur.
2.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van EUR 350,- te worden voldaan.
2.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. In uitzonderingsgevallen kan een afwijkende aanbetaling gelden. Dit zal vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.
2.4 Het restant van de reissom dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen drie weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom onmiddellijk te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan – na eenmalige herinnering – de reisovereenkomst door Tejeda Travel worden geannuleerd. De daarvoor verschuldigde annuleringskosten worden bij de reiziger in rekening gebracht, waarbij het reeds betaalde deel van de reissom zal worden verrekend met de kosten van de annulering.

3. Verantwoordelijkheid reiziger
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige paspoorten en overige reisdocumenten. Het ontbreken van een van deze documenten is geen reden voor kostenloze annulering en alle gevolgen van het niet in orde zijn van deze documenten zijn geheel voor rekening van de reiziger.

4. Annulering door Tejeda Travel
Uiterlijk vier weken voor vertrekdatum zal bekend zijn of het minimale aantal deelnemers is bereikt en de reis doorgaat. Mocht het minimaal aantal deelnemers niet zijn bereik en de reis wordt geannuleerd krijgen de reizigers hun aanbetaling terug.

5. Annulering door de reiziger
Annulering dient per e-mail te gebeuren. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
Tot 21 dagen voor vertrek: de aanbetaling
Van 21 tot 14 dagen voor vertrek: 50% van het landarrangement
Van de 14e dag tot de dag van vertrek of later: 100% van het landarrangement
Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.

6. Klachten of onvolkomenheden
Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw hotel, meldt die dan in eerste instantie bij de receptie van uw hotel. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan in tweede instantie contact op met Tejeda Travel. U bent altijd verplicht om ons in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet dan vervallen uw mogelijke rechten. Indien noch de hotelier, noch Tejeda Travel tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 8 dagen na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Tevens verspeelt u uw rechten indien u vroegtijdig en zonder overleg met Tejeda Travel uw hotel verlaat.

7. Aansprakelijkheid Tejeda Travel
7.1 De aansprakelijkheid voor schaden waarvoor verzekeringen, bijvoorbeeld reis- en annulerings- kostenverzekeringen, dekking bieden, alsmede voor schaden die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
7.2 Het is Tejeda Travel niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade, letsel of overlijden, berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is Tejeda Travel aansprakelijk voor verlies, of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
7.3 Tejeda Travel is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de reis die het gevolg zijn van wijziging van luchthaven, vliegdata en/of –schema’s door luchtvaart- of treinmaatschappij. Tevens is aansprakelijkheid voor vertragingen uitgesloten.
7.4 Tejeda Travel is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de reis die het gevolg zijn van overmacht zoals natuurgeweld, (weg)werkzaamheden, stakingen, etc..