Algemene voorwaarden individueel

download pdfAlgemene voorwaarden individuele reizen

Voor de reisvoorwaarden van de groepsreizen klikt u hier

Garantiefonds
Tejeda Travel is aangesloten bij het GGTO garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators.
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen.

1. Aanvaarding van het aanbod
De overeenkomst tussen Tejeda Travel en de reiziger komt tot stand door aanvaarding van het vrijblijvende aanbod dat Tejeda Travel rechtstreeks aan de reiziger doet. Na aanvaarding van dit aanbod door de reiziger ontvangt de reiziger hiervan een bevestiging (via e-mail). Kennelijke fouten in het aanbod binden Tejeda Travel niet.

2. Betaling
2.1 Binnen enkele dagen na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur.
2.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de kosten van het landarrangement te worden voldaan, eventueel vermeerderd met de volledige prijs van de vliegtickets.
2.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. In uitzonderingsgevallen kan een afwijkende aanbetaling gelden. Dit zal vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.
2.4 Het restant van de reissom dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen drie weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom onmiddellijk te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan – na eenmalige herinnering – de reisovereenkomst door Tejeda Travel worden geannuleerd. De daarvoor verschuldigde annuleringskosten worden bij de reiziger in rekening gebracht, waarbij het reeds betaalde deel van de reissom zal worden verrekend met de kosten van de annulering.

3. Verantwoordelijkheid reiziger
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige paspoorten en overige reisdocumenten. In het geval de reiziger gebruik maakt van een huurauto dient hij/zij bij de verhuurder een geldig rijbewijs en een geldige creditcard (Mastercard of VISA) te overleggen. Het ontbreken van een van deze documenten is geen reden voor kostenloze annulering en alle gevolgen van het niet in orde zijn van deze documenten zijn geheel voor rekening van de reiziger.

4. Wijziging door de reiziger
Als de reiziger een wijziging in de overeenkomst wenst aan te brengen, zal Tejeda Travel proberen om de reiziger zoveel als mogelijk tegemoet te komen. De wijzigingen worden door de klant per e-mail bij Tejeda Travel ingediend, deze zal de wijzigingen eveneens per e-mail bevestigen of afwijzen. De kosten voor het aanvragen van een wijziging bedragen € 35,- exclusief de consequenties voor de reissom. Een hogere of lagere reissom die het gevolg is van een wijziging, zal met de klant verrekend worden door een extra betaling respectievelijk een restitutie van reeds ontvangen gelden.

5. Annulering door de reiziger
Annulering dient per e-mail te gebeuren. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
Tot 21 dagen voor vertrek: 25% van het landarrangement.
Van 21 tot 14 dagen voor vertrek: 50% van het landarrangement.
Van de 14e dag tot de dag van vertrek of later: 100% van het landarrangement.
De kosten bij annulering worden vermeerderd met de volledige kosten van de door Tejeda Travel geregelde vliegtickets.
Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.

6. Klachten of onvolkomenheden
Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw hotel, meldt die dan in eerste instantie bij de receptie van uw hotel. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan in tweede instantie contact op met Tejeda Travel. U bent altijd verplicht om ons in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet dan vervallen uw mogelijke rechten. Indien noch de hotelier, noch Tejeda Travel tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 8 dagen na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Tevens verspeelt u uw rechten indien u vroegtijdig en zonder overleg met Tejeda Travel uw hotel verlaat.

7. Aansprakelijkheid Tejeda Travel
7.1 De aansprakelijkheid voor schaden waarvoor verzekeringen, bijvoorbeeld reis- en annulerings- kostenverzekeringen, dekking bieden, alsmede voor schaden die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
7.2 Het is Tejeda Travel niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade, letsel of overlijden, berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is Tejeda Travel aansprakelijk voor verlies, of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
7.3 Tejeda Travel is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de reis die het gevolg zijn van wijziging van lucht-/vertrekhaven, vlieg-/vaardata en/of –schema’s door luchtvaart- of ferrymaatschappijen. Tevens is aansprakelijkheid voor vertragingen uitgesloten.
7.4 Tejeda Travel is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de reis die het gevolg zijn van overmacht zoals natuurgeweld, (weg)werkzaamheden, stakingen, etc..